Artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief retourkosten en eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ALGEMENE RETOURREGELS

Zodra wij het pakket retour hebben ontvangen, ontvangt u binnen drie werkdagen het aankoopbedrag op dezelfde wijze als u heeft betaald.

  • Artikelen dienen ongebruikt, compleet, in originele staat, in originele verpakking (zonder tape, plakband, stikkers en etiketten) te worden geretourneerd.
  • Bekijk de algemene voorwaardenvan MELKTEC.

Het kan voorkomen dat uw producten niet naar behoren werken binnen of buiten de garantie.

In dat geval verwijzen wij u contact met ons op te nemen.

Garantie

Het kan voorkomen dat uw producten die niet naar behoren werken binnen of buiten de garantie vallen.

In dat geval verwijzen wij u contact met ons op te nemen.

Zoeken